Premier og vinnere

Vi har kåret 10 vinnere som får hvert sitt gavekort på fliser verdt 10 000,- De heldige denne gangen ble:

Siv Jacobsen, Jeanett Alfheim, Anette Lien, Morten Jørgensen, Hege Ski Nilsen, Inger Anne Hovind Frøysedal, Lina Maria Gimse, Anette Knutsen, Trine-Lise Jensen og Liv Backstrøm. Vi gratulerer!

Vinnere blir kontaktet om sin premie!

Konkurranseregler

Hvem kan delta?

Konkurransen er åpen for personer over 18 år med bostedsadresse i Norge. Du må konkurrere i ditt eget navn, og er selv ansvarlig for at personopplysningene dine er riktig.

Ansatte i Flisekompaniet, Sempro og/eller samarbeidspartnere kan ikke delta i konkurransen.

Slik deltar du

Du deltar ved å laste opp bildet ditt på kampanjesiden. Bildet må være i tråd med konkurransebeskrivelsen og retningslinjene våre for å bli vurdert. Du kan laste opp så mange bilder du vil i løpet av konkurranseperioden. Tagg gjerne også bildet ditt med #flisekompaniet på Instagram.

Bildet/bildene dine vil ligge synlig på kampanjesiden under konkurranseperioden. * Ved å laste opp bildet ditt samtykker du til at Fliskompaniet kan benytte det i sin videre markedsføring.

Bilder av seksuell, rasistisk eller annen støtende karakter vil bli fjernet fra kampanjesiden. Flisekompaniet forbeholder seg retten til å utestenge deltakere som ikke overholder konkurransereglene.

Vinnerne blir kåret av en jury bestående av representanter fra Flisekompaniet og Sempro.

Premier

Vi kårer 10 vinnere som får hvert sitt gavekort på fliser til en verdi av 10 000 kroner. Gavekortet er gyldig i alle våre butikker, og må benyttes innen 31.12.2016.

Premien må benyttes til oppgitte formål, og kan ikke løses inn mot kontanter, krediteres eller byttes inn mot andre produkter. Premien er personlig, og eventuell gevinstskatt betales av vinneren.

Ansvar og håndtering av konkurransen

Flisekompaniet tar ikke ansvar for eventuelle tekniske problemer med konkurransen som skyldes deltagernes datautstyr, mobiltelefon, internettoppkobling eller tilsvarende.

Vi anbefaler at du bruker en av de vanligste nettleserne, samt en oppdatert nettleserversjon. Flisekompaniet forbeholder seg retten til å endre konkurranseinnhold- og vilkår når som helst i løpet av perioden.

Trykkfeil og utilsiktede misforståelser

Flisekompaniet eller andre parter som medvirker direkte eller indirekte i denne konkurransen er ikke ansvarlig for trykkfeil, eller utilsiktede misforståelser i forbindelse med kampanjen.

Kontakt

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss på

www.facebook.com/Flisekompaniet

Personvern og vilkår

All håndtering av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Personopplysningene du oppgir vil kun bli brukt av Flisekompaniet til administrering og håndtering av konkurransen, samt til å forbedre og personliggjøre tjenestene Flisekompaniet tilbyr deg som forbruker. Dine personlige data blir ikke videreformidlet til, eller delt med, andre aktører.

Du har rett til å be om informasjon fra Flisekompaniet om behandlingen av dine personopplysninger, samt kreve at feilaktige opplysninger rettes. Ved spørsmål i forbindelse med dette henviser vi til www.facebook.com/Flisekompaniet

Konkurransen er på ingen måte sponset, administrert av eller tilknyttet Facebook. Ingen av opplysningene du oppgir kommer til å bli brukt av Facebook.

There are no log entries.
Time Query
0.53ms
select * from `pages` order by `id` desc
0.52ms
select * from `photos` where `status` = 'approved' order by `created_at` desc limit 20
0.59ms
select * from `users` where `users`.`id` in ('306', '305', '304', '303', '302', '301', '300', '299', '297', '296', '295', '294', '293', '292', '291', '290', '289', '288', '287', '286')
Name Running Time (ms)
application
18.7111ms
 
File Size
/home/forge/default/public/index.php
1.55 kB
 
/home/forge/default/bootstrap/autoload.php
2.40 kB
 
/home/forge/default/vendor/autoload.php
183 bytes
 
/home/forge/default/vendor/composer/autoload_real.php
1.93 kB
 
/home/forge/default/vendor/composer/ClassLoader.php
12.17 kB
 
/home/forge/default/vendor/composer/include_paths.php
194 bytes
 
/home/forge/default/vendor/composer/autoload_namespaces.php
2.84 kB
 
/home/forge/default/vendor/composer/autoload_psr4.php
1.50 kB
 
/home/forge/default/vendor/composer/autoload_classmap.php
453.35 kB
 
/home/forge/default/vendor/composer/autoload_files.php
1.14 kB
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/psr7/src/functions_include.php
156 bytes
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/psr7/src/functions.php
23.61 kB
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/promises/src/functions_include.php
167 bytes
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/promises/src/functions.php
13.31 kB
 
/home/forge/default/vendor/symfony/polyfill-apcu/bootstrap.php
1.56 kB
 
/home/forge/default/vendor/mtdowling/jmespath.php/src/JmesPath.php
316 bytes
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions_include.php
160 bytes
 
/home/forge/default/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/functions.php
9.52 kB
 
/home/forge/default/vendor/aws/aws-sdk-php/src/functions.php
9.54 kB
 
/home/forge/default/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
677 bytes
 
/home/forge/default/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
2.03 kB
 
/home/forge/default/vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
12.14 kB
 
/home/forge/default/vendor/phpseclib/phpseclib/phpseclib/Crypt/Random.php
13.65 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/helpers.php
20.23 kB
 
/home/forge/default/bootstrap/compiled.php
363.20 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionInterface.php
676 bytes
 
/home/forge/default/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php
7.38 kB
 
/home/forge/default/bootstrap/start.php
2.49 kB
 
/home/forge/default/bootstrap/paths.php
1.71 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/start.php
8.49 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/PlainDisplayer.php
723 bytes
 
/home/forge/default/app/config/app.php
8.10 kB
 
/home/forge/default/vendor/way/generators/src/Way/Generators/GeneratorsServiceProvider.php
4.36 kB
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/ProfilerServiceProvider.php
5.60 kB
 
/home/forge/default/vendor/maatwebsite/excel/src/Maatwebsite/Excel/ExcelServiceProvider.php
5.56 kB
 
/home/forge/default/app/Packages/Validators/ModelValidator/ModelValidatorServiceProvider.php
1014 bytes
 
/home/forge/default/app/Packages/Downloaders/ImageDownloader/ImageDownloaderServiceProvider.php
974 bytes
 
/home/forge/default/app/Packages/Uploader/UploaderServiceProvider.php
769 bytes
 
/home/forge/default/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageServiceProvider.php
1.78 kB
 
/home/forge/default/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageServiceProviderLaravel4.php
4.03 kB
 
/home/forge/default/app/config/session.php
4.37 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php
1.54 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Config.php
272 bytes
 
/home/forge/default/vendor/phpoffice/phpexcel/Classes/PHPExcel/Shared/Font.php
22.82 kB
 
/home/forge/default/vendor/maatwebsite/excel/src/config/export.php
7.02 kB
 
/home/forge/default/app/config/view.php
907 bytes
 
/home/forge/default/app/start/global.php
2.52 kB
 
/home/forge/default/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/LineFormatter.php
5.06 kB
 
/home/forge/default/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/NormalizerFormatter.php
9.19 kB
 
/home/forge/default/vendor/monolog/monolog/src/Monolog/Formatter/FormatterInterface.php
787 bytes
 
/home/forge/default/app/filters.php
2.27 kB
 
/home/forge/default/app/helpers.php
2.96 kB
 
/home/forge/default/app/routes.php
17.44 kB
 
/home/forge/default/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Route.php
15.27 kB
 
/home/forge/default/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompiler.php
9.97 kB
 
/home/forge/default/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompilerInterface.php
830 bytes
 
/home/forge/default/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/CompiledRoute.php
3.18 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controller.php
5.59 kB
 
/home/forge/default/app/controllers/PhotoController.php
2.08 kB
 
/home/forge/default/app/controllers/BaseController.php
389 bytes
 
/home/forge/default/app/models/Page.php
266 bytes
 
/home/forge/default/app/config/database.php
3.70 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/MySqlConnector.php
2.29 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php
1.35 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectorInterface.php
220 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/MySqlConnection.php
1.41 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php
20.17 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionInterface.php
1.39 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/MySqlGrammar.php
1.95 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/Grammar.php
17.69 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Grammar.php
3.53 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Processors/MySqlProcessor.php
337 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Processors/Processor.php
1007 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Builder.php
46.19 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Builder.php
22.71 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Pluralizer.php
5.66 kB
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/config/config.php
1.40 kB
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Profiler.php
4.50 kB
 
/home/forge/default/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareInterface.php
297 bytes
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/Logger.php
1.82 kB
 
/home/forge/default/vendor/psr/log/Psr/Log/AbstractLogger.php
3.02 kB
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/ProfilerLoggerInterface.php
517 bytes
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Timer.php
1023 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php
5.00 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Collection.php
14.08 kB
 
/home/forge/default/app/models/Photo.php
1012 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/Relation.php
6.02 kB
 
/home/forge/default/app/models/User.php
1.55 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/BelongsTo.php
6.31 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php
2.17 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/BladeCompiler.php
11.29 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/Compiler.php
1.41 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/CompilerInterface.php
498 bytes
 
/home/forge/default/app/storage/views/5bd3a4b2e673dec32a5e010d0ff819ba
1.58 kB
 
/home/forge/default/app/storage/views/c6835ab0bb0539d6411142e0f93140fd
6.68 kB
 
/home/forge/default/app/storage/views/bcfac6c3ca1b27f6a71fa3035a8bd13d
2.31 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Crypt.php
277 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/URL.php
269 bytes
 
/home/forge/default/app/storage/views/144da51d8c0a024f10adf00d73b73c26
13.74 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Request.php
269 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/HTML.php
267 bytes
 
/home/forge/default/app/Packages/Html/HtmlServiceProvider.php
1.10 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlBuilder.php
8.96 kB
 
/home/forge/default/app/config/settings.php
214 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Cache.php
308 bytes
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/CacheServiceProvider.php
1.15 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/CacheManager.php
3.67 kB
 
/home/forge/default/app/config/cache.php
2.69 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/FileStore.php
4.27 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/StoreInterface.php
1.23 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/Repository.php
5.29 kB
 
/home/forge/default/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Session.php
313 bytes
 
/home/forge/default/vendor/loic-sharma/profiler/views/profiler.php
3.75 kB